Děkujeme všem, kteří s tím pomohli a kteří přispěli i nějakou korunou. Krom Orky, která nesla hlavní finanční zátěž přispěla i Čelákovická sportovní a Středočeský kraj.