Zásadní zprávou je, že i nadále mohou pokračovat veškeré ligové soutěže i turnaje mládeže. Žádné změny se netýkají dětí do 12 let, pro mládež do osmnácti let (platí do dne dovršení osmnáctých narozenin) zůstane kromě certifikátu o očkování či laboratorním potvrzení o prodělání covidu v platnosti i PCR test.

Co se týče osob, které již dovršily osmnáct let a starších, tak pro ty platí přísnější pravidla. Aby mohli plnoletí hrát či být na tribunách, což se týká i rodičů na zápasech a turnajích mládeže, musí doložit certifikát o očkování či případně potvrzení o prodělání koronaviru v posledních 180 dnech.

Výjimku tvoří pouze osoby, které buď očkování zahájily nebo které mají od lékaře potvrzeno, že nemůžou absolvovat očkování ze zdravotních důvodů a mají toto lékařem zaznamenáno v informačním systému infekčních nemocí (ISIN). Ty mohou nadále využít PCR test.

Pro všechny kategorie nebude od pondělí 22. listopadu možné nadále uplatnit antigenní testy provedené v laboratoři a ani samotesty.

Pro sport platí i nadále výjimka v rámci PCR testů, jejichž platnost je pro účastníky utkání (hráči, členové družstev, rozhodčí, delegáti, pořadatelé) i nadále sedm dní. Jak již ale bylo uvedeno výše, využít jej mohou jen osoby do osmnácti let, lidé bez ukončeného očkování či ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou. Ti mají také nárok na pět PCR testů za měsíc zdarma.

 • Pro diváky v jakékoliv věkové kategorii, kteří spadají do výše uvedených výjimek a mají možnost využít PCR test, platí, že tento nesmí být starší 72 hodin.

PŘEHLED

Děti do 12 let

 • beze změny, i nadále mohou na halu bez prokázání bezinfekčnosti (jako hráči i jako diváci).

Mládež od 12 do 17 let

 • na halu může, pokud se prokáže očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • pro tuto věkovou kategorii platí i negativní PCR test, jeho platnost je sedm dní.

Dospělí (18 let a starší)

 • prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • neplatí PCR test (výjimka osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou),
 • platnost PCR testů pro účastníky utkání, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je sedm dní.

Diváci

 • prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • platí i pro rodiče dětí na turnajích mládeže,
 • neplatí PCR test (výjimka osoby před dovršením 18 let věku, lidé s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou),
 • platnost PCR testů pro diváky, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je 72 hodin.

Hraniční věk

 • je mi 12 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, anebo negativním PCR testem, který není starší sedmi dnů (v případě, že jsem účastníkem utkání) nebo 72 hodin (pokud jsem divák),
 • je mi 18 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.
  • PCR test mohu využít pouze v případě, že jsem osoba s neukončeným očkováním či, která se ze zdravotních důvodů očkovat nemůže.

Organizace tréninků v neměnném (homogenním) kolektivu zůstává nadále beze změn. Oddíl není povinen kontrolovat při tréninku bezinfekčnost, ale je povinen vést evidenci účastníků tréninku. Více informací naleznete na stránce ceskyflorbal.cz/koronavirus.

Výše uvedené podmínky se týkají amatérského sportu a diváků. Co se týče profesionálních sportovců, tak ti byli z tohoto opatření vyňati a nadále se řídí podmínkami pro zaměstnance/OSVČ v rámci sportovní činnosti. Bezinfekčnost tedy potvrzují negativním testem, který má platnost sedm dní.