Český florbal (ČF) využil zkušeností z uplynulého ročníku, který byl zásahem tak zvané vyšší moci výrazně ovlivněný. Dohrány byly pouze profesionální soutěže, a to za velmi přísných pravidel. Do nové sezony tak vstoupí všechny ligy napříč věkovými kategoriemi s jasným nastavením.

Český florbal samozřejmě bude reagovat i dle vývoje státních opatření, které nastavují podmínky pro sportování a pořádání sportovních utkání. Aktuální nastavení nebrání tomu začít soutěžní sezonu 2021/2022 i vzhledem ke stavu proočkovanosti obyvatelstva a nastavení podmínek pro účast na hromadných akcích (soutěžní utkání) či sportování organizovaném za účelem účasti v soutěžích organizovaných ČF (tréninky). 

Opatření vycházející z vládních nařízení 

Cílem souboru praktických opatření je předejít chaosu a jasně stanovit, za jakých Vládou České republiky stanovených podmínek stran karantén, testování a omezení počtu účastníků na sportovních kláních, se budou soutěže hrát.

 • Povinnost testování pro potřeby účasti na utkáních.

  • Bude-li ze strany státních orgánů nadále nařízené povinné testování (včetně testování mládeže jako ve školách), budou soutěže ČF hrané v plném rozsahu za vládou stanovených podmínek. Aktuální přístup státních orgánů ukazuje, že očkované osoby nebudou muset býti testované, a tedy pro očkované hráče a hráčky tato povinnost velmi pravděpodobně odpadne a nebudou tak omezeni ve sportovní činnosti tréninkové ani soutěžní. 

  • V případě, že testování nebude hrazené z veřejného zdravotního pojištění, bude ČF hledat možnosti a případně i prostředky, jak alespoň částečně podpořit samotestování mládeže pro potřeby soutěžních utkání. Velmi pravděpodobně však v takovém případě bude nutné zajistit testování mládeže i pro potřeby samotného tréninkového procesu. Vedení ČF chce podpořit sportování mládeže a dle vývoje pandemické situace se bude snažit reagovat na nastavení ze strany státu. 

   • Předpokládá se, že testování bude potřebné i pro další společenské aktivity či výkon povolání. O tom, kdo a jakým způsobem bude muset být testovaný (očkovaní/neočkovaní; dospělí/děti), rozhodují vždy státní orgány, nikoliv řídící orgány soutěží či vedení ČF. Současně jak je uvedeno výše se předpokládá, že očkovaní hráči a hráčky nebudou zatíženi povinnostmi testování a budou tak moci sportovat bez omezení. 

 • Počet účastníků na hromadných akcích.
  • Do 50 osob: v takovém počtu není možné pořádat florbalová utkání na žádné ligové či věkové úrovni.

  • Do 100 osob: budou zavedena opatření, aby bylo možné pořádat utkání i se sníženým počtem účastníků.
   • Hrané soutěže: celostátní a souteže mládeže nad 12 let.
   • Přerušené soutěže za omezení do 100 osob: regionální a soutěže mládeže do 12 let.

  • Nad 100 osob: je možné pořádat utkání na všech úrovních.

 • Uzávěry.
  • Uzávěra na úrovni okresu: v případě, že bude možné z okresu vycestovat, zápas se přesune do jiného okresu. Pokud tato možnost nebude, pak bude řídící orgán soutěže řešit možnost odkladu. Toto opatření platí pro všechny soutěže.

  • Uzávěra na úrovni kraje: v případě, že bude možné z kraje vycestovat, se utkání odehrají v partnerském či jiném kraji. Pokud tato možnost nebude, bude v souladu s řídícím orgánem soutěže řešen odklad utkání. Toto opatření neplatí pro soutěže mládeže do 12 let. Ty jsou po dobu krajské uzávěry přerušeny a zápasy odloženy. Ostatní soutěže (seniorské a mládež nad 12 let) hrají za hranicemi uzavřeného kraje.

  • Uzávěra konkrétní sportovní haly: v případě uzavření haly z hygienických důvodů bude jednáno o přesunu zápasu do jiné haly či na jiný termín.

 • Karantény.
  • Závažnou překážkou účasti v utkání a důvodem k odložení se rozumí:
   • rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice (izolace celého týmu),
   • v karanténě či izolaci je nejméně devět hráčů z aktuální soupisky týmů Livesport Superligy, Extraligy žen nebo 1. ligy mužů,
   • v karanténě či izolaci je 50 % hráčů aktuální soupisky družstva,
   • nejméně dva hráči jsou v karanténě/izolaci kvůli účasti na reprezentační akci.

  • Pro týmy zůstává povinnost oznámit tuto překážku do 60 minut od jejího zjištění řídícímu orgánu a do tří dnů učinit dohodu na náhradní termín utkání.

  • Karanténní opatření pomíjejí, jakmile klesne počet hráčů v karatnéně/izolaci pod hranici opravňující k odložená utkání.

  • V případě, že budou v karantnéně oba týmy hrající vzájemnou sérii nadstavbové části a nebude tak možno, i za použití ochranné lhůty, sérii dohrát, rozhodne o postupujícím do další fáze postavení v základní části.

Organizace soutěží
 • Všechny postupové soutěže by měly být dle nově schváleného Soutěžního řádu (SŘ) dohrány do konce května, nepostupové soutěže mají nastavený mezní termín ukončení do konce června. Co se týče nejvyšších celostátních lig (Livesport Superliga, Extraliga žen, 1. liga mužů, Národní liga, 1. liga žen), tak o prvním prodloužení základní části (ZČ), maximálně o pět týdnů, musí být rozhodnuto do konce ledna, u ostatních soutěží nejpozději měsíc před koncem ZČ.

 • V rámci platného SŘ má řídící orgán soutěže právo v případě přerušení či prodloužení sezony:

  • snížit počet zápasů ZČ na 50 %, přičemž v soutěžích s dlouhodobou tabulkou se spolu musí utkat všechna družstva alespoň jednou,
  • snížit počet utkání sérií nadstavbové části minimálně na dvě v nejvyšších celostátních a na minimálně jedno v ostatních soutěžích a stanovit podmínky, za kterých bude možné stanovit vítěze série,
  • zrušit některou z fází nadstavbové části.

 • Řídící orgán bude v případě restartu soutěží postupovat tak, aby byly termíny zbývajících zápasů rovnoměrně rozděleny do zbylé části sezony. V soutěžích hraných systémem samostatných utkání je oprávněn využít všechny víkendové termíny, v soutěžích hraných formou turnaje je oprávněn nařídit hraní turnajů každý víkend.

  • Při restartu je řídící orgán povinen řídit se nařízením státních orgánů o obnově trénování (počítá se termín, kdy je unitř povoleno trénovat alespoň 20 osobám) a je oprávněn nařídit restart nejdříve druhý víkend od platnosti termínu obnovení trénování, pokud se oddíly nedohodnou na dřívějším termínu.
  • Pokud řídící orgán stanoví termín zahájení či restartu soutěže, jsou oddíly povinny se zapojit do soutěží.

Stanovení konečného pořadí
 • Konečné pořadí s určením vítěze, postupujících a sestupujících bude vždy stanoveno po odehrání minimálně 75 % utkání ZČ nebo po ukončení některé fáze NČ.

 • Konečné pořadí s určením vítěze, postupujících a sestupujících je možné stanovit po odehrání minimálně 50 % utkání základní části.

 • Bude-li ZČ ukončena zásahem vyšší moci před jejím dohráním, bude o určení pořadí rozhodovat (v přesném pořadí):
  • vyšší podíl získaných bodů na jedno utkání (průměr bodů na jedno utkání),
  • vetší počet bodů, dále větší brankový rozdíl a poté větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání (vše platí pouze za podmínky, že byly odehrané všechny plánované vzájemné zápasy),
  • větší brankový rozdíl ze všech utkání,
  • vyšší podíl z počtu vstřelených branek na jedno sehrané utkání (průměr branek na zápas),
  • los.

 • Bude-li zásahem vyšší moci ukončena NČ před jejím dohráním, rozhodne o konečném pořadí poslední plně odehraná část či fáze soutěže s přihlédnutím k postavení družstev po ZČ.