PŘEVZATÉ INFORMACE Z PORTÁLU Ceskyflorbal.cz

Cílem Českého florbalu zůstává zahájit soutěže v co nejkratším možném horizontu umožněném Vládou ČR a zapojit znovu do sezony ideálně všechny své členy. Výkonný výbor určil termíny pro možnost zachování postupů a sestupů v sezoně 2020/2021.

Už mnoho měsíců trvá nepříznivá situace, která neumožňuje tradiční průběh sezony. Český florbal společně s ostatními sportovními subjekty zatím bohužel stále musí čekat na posun v uvolnění pravidel pro tréninky či utkání amatérských soutěží včetně mládeže. 

Výkonný výbor Českého florbalu schválil na úterním zasedání podmínky, podle kterých by se soutěže opět uvedly do chodu, jakmile to vládní opatření umožní. Cílem Českého florbalu je vrátit k aktivnímu hraní celou členskou základnu, proto přijímá opatření, která by měla tuto možnost zajistit. „Vzhledem k tomu, že se již před začátkem soutěží rozhodlo o prodloužení sezony, je možné udržet prostupnost soutěží o další měsíc na rozdíl od jiných sportů, jako je hokej či volejbal,“ přibližuje Filip Šuman, prezident Českého florbalu. Vznikl tak harmonogram, od nějž se budou po svém restartu struktury jednotlivých soutěží odvíjet. 

„Je špatně, že nemůžeme kvůli vládním nařízením trénovat a hrát. Chceme, aby se rozjely všechny soutěže včetně těch mládežnických. Opakovaně jsme jednali s představiteli státu, aby byly stanoveny podmínky, za kterých bude možné sportovat, ale situaci nemáme v našich rukou. Florbal nutně potřebuje s jistotou vědět, za jakých podmínek by případný restart proběhl v případě, že vláda umožní znovu návrat k tréninkům a utkáním,“ uvedl Šuman. 

Právě kvůli tomu stanovil Výkonný výbor ČF pevné termíny, od kterých se budou jednotlivé scénáře restartu pro příslušné typy soutěží odvíjet. Schéma se rozděluje na postupové soutěže regionální a celostátní a následně nepostupové soutěže (mládežnické, košové atd.) taktéž na regionální i celostátní úrovni. 
Klíčovým termínem určil výkonný výbor víkend 13. a 14. března, po kterém již napříč všemi regionálními soutěžemi nemohou být uplatněny přímé postupy a sestupy v sezoně 2020/2021. Aby byly soutěže spuštěny v uvedeném termínu, je nutné začít dle již dříve schválených pravidel trénovat nejpozději 5. března. 

Soutěže budou opětovně zahájeny i v případě, že nebude možné je rozehrát do 14. března. V regionálních postupových soutěžích se následně poté bude hrát o umístění, které bude rozhodující pro případné doplnění soutěží pro sezonu 2021/2022. Tento přístup se používá pokud se uvolní místo ve vyšší soutěži, vyplývá z platných řádů a využívá se po uzavření přihlášek do soutěží v červnu. 

Datum 14. března je důležité také pro celostátní postupové soutěže, ale pokud by do tohoto termínu nemohly soutěže začít, bude ještě o dalším postupu jednat Komise elitních soutěží a následně rozhodovat Výkonný výbor na svém zasedání 16. března. 

U nepostupových soutěží je cílem nabídnout co největší množství termínů a turnajů pro zapojení všech družstev tak, aby se vrátila radost ze hry zejména u dětí a mládeže. U celostátních nepostupových soutěží (junioři, juniorky a dorostenci) je motivací hrát o mistrovský titul v dané kategorii, dle data restartu vznikne systém, který bude vrcholit formou play-off a zúčastní se jej všechny týmy dané soutěže.

Přesné rozpisy a systémy soutěží budou vydány na základě známého data restartu soutěží.  

1) nepostupové regionální (mládežnické, košové) soutěže

  • Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se jednotlivé soutěže odehrají. Cílem je organizovat soutěže tak, aby došlo k zapojení maximálního počtu družstev a hráčů.
  • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
  • Soutěže je možné hrát až do 30. června.

2) postupové regionální soutěže

  • Pokud bude možné soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, pokračuje se se zkrácenou základní částí tak, aby bylo možné odehrát alespoň 50 procent utkání. Na základě výsledků zkrácené základní části budou stanovené postupy a sestupy.
  • Pokud bude možné začít hrát soutěže po tomto datu, bude systém soutěže upraven a sezona bude hrána bez postupů a sestupů, ale stále se bude hrát o umístění, které bude rozhodující pro případné doplnění soutěží pro sezonu 2021/2022. Tento přístup se používá pokud se uvolní místo ve vyšší soutěži a vyplývá z platných řádů. 
  • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
  • Soutěže je možné hrát až do 6. června.

3) nepostupové celostátní soutěže (CE soutěže juniorů, 1. ligy dorostenců, 1. ligy juniorek)

  • Jakmile to nejdříve bude možné, bude soutěž zahájena, řídicí orgán určí systém, podle kterého se zapojí všichni účastníci soutěže a bude vrcholit formou play-off.
  • Pokud nebude možný restart do 22. a 23. května*, budou soutěže ukončeny. Český florbal se v takovém případě zasadí o organizaci speciálních turnajů pro ty, kteří budou mít zájem hrát.
  • Soutěže je možné hrát až do 30. června.

4) postupové celostátní soutěže (1. liga mužů, 1. liga žen, Národní liga, Divize)

Pokud se podaří soutěže zahájit do víkendu 13. a 14. března**, určí řídící orgán systém soutěže od jejíchž výsledků se budou odvíjet postupy a sestupy.
Pokud se soutěže opětovně nerozběhnou do zmíněného březnového data o dalším postupu bude nejprve jednat Komise elitních soutěží a následně rozhodovat Výkonný výbor na svém jednání 16. března.  
Soutěže je možné hrát až do 6. června

* - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 14. května
** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 5. března
*** - to znamená, že plnohodnotnou tréninkovou činnost bude možné zahájit do 9. dubna