Co všechno členské příspěvky pokrývají a co za ně dostanu?

  • Vedení tréninku licencovaným trenérem
  • Náklady na pronájem hal a sportovišť.
  • Zajištění potřebných pomůcek pro trénink (mantinely, branky, míčky, kužely, atd.)
  • Startovné do soutěží řízených Českou florbalovou unií
  • Platbu individuální hráčské licence potřebné pro start v ligových zápasech
  • Možnost účastnit se ligových a neligových turnajů
  • Další volnočasové aktivity pro děti (Mikulášská, Dětský den atd.)
  • Slevy na sportovní a florbalové vybavení u našich partnerů
  • Nepokrývají náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích apod.
  • Být členem Orky klubu s mnohaletou tradicí a jednoho z nejúspěšnějších florbalových klubů ve Středočeském kraji

Jak zaplatím a jak se identifikuji?

  • Bezhotovostním převodem na účet 709363001/5500
  • Vkladem na účet v jakékoliv pobočce Raiffeisen bank nebo na České poště na účet 709363001/5500
  • Variabilní symbol: vygeneruje webová aplikace "Členská sekce", údaje o plátci : jméno a příjmení

Kolik budu platit?

Pro maximální zjednodušení se Vám po potvrzení přihlášky Vaše platba vygeneruje v Člesnké sekci i s příslušným variabilním symbolem.

Kategorie Částka (Kč)
Nesoutěžní  hráči: předškolní děti - 1x týdně 600 Kč / pololetí
Nesoutěžní  hráči: předškolní děti - 2x týdně1 200 Kč / pololetí
Nesoutěžní  hráči: Čelákovice, Milovice, BnL - 1x týdně 800 Kč / pololetí
Nesoutěžní  hráči: Čelákovice, Milovice, BnL - 2x týdně1 600 Kč / pololetí
Soutěžní oddíl: Přípravka 4 000 Kč / rok
Soutěžní oddíl: Elévové 4 600 Kč / rok
Soutěžní oddíl: Mladší žáci 5 200 Kč / rok
Soutěžní oddíl: Starší žáci 5 500 Kč / rok
Soutěžní oddíl: Dorostenci 5 500 Kč / rok
Soutěžní oddíl: Junioři 6 000 Kč / rok
  •  Hráči na hostování platí členské příspěvky v klubu, ve kterém v aktuální sezóně trénují
  •  Pokud člen klubu primárně trénuje se starší kategorií, platí výši příspěvku dané starší kategorie

Kdy budu platit?

  •  Celá částka do 31.10.2019
  •  Splátky - 1.splátka do 31.10.2019 a 2.splátka do 28.2.2020

Mám nějakou výhodu, když jsem nováček?

  •  Prvních měsíc trénování je pro každého nového hráče ZDARMA na vyzkoušení. Platí nesoutěžní oddíl, kroužky a kategorie přípravka a elévové
  •  Pro nové hráče ve výše uvedených kategoriích možnost zapůjčení florbalových holí a brankářského vybavení

Jsou možné nějaké slevy z platby členských příspěvků?

  •  Sourozenecká sleva 10% z obou příspěvků při docházce obou dětí min. 2x týdně a platbě na celý rok (sleva se počítá z uvedené částky)
  •  Pokud Vy, Vaše firma nebo jiný subjekt poskytnou florbalovému oddílu Orka sponzorský dar v minimální výši 10.000,- Kč, není daný člen dítě povinen platit v této sezóně členské příspěvky. V tomto případě informujte svého   trenéra (dragounovazuzana@seznam.cz) nebo sekretáře Šimona Zmátlo (orka.florbal@seznam.cz). Na tento sponzorský dar vytvoříme darovací smlouvu
  •  Sleva při dlouhodobé absenci z důvodu nemoci (minimálně 2 měsíce). Nutné doložit lékařské potvrzení a poslat požadavek mailem na vedení klubu. 
  •  Na slevu či vrácení členských příspěvků při zrušení tréninků, ligových či neligových turnajů nevzniká nárok v případě zásahu vyšší moci.